OPĆI UVJETI I ODREDBE POSLOVANJA I KORIŠTENJA / Izjava o povjerljivosti

Informacije o trgovačkom društvu

 

Osnovni podaci:
Puni naziv: Dolenac promet d.o.o. , društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Adresa sjedišta: Nazorova 22, 44250 Petrinja
MBS: 080274473, Trgovački sud u Zagrebu
OIB: 21780210989
VAT: HR21780210989
Temeljni kapital: 18.600,00 kn, uplaćen u cijelosti
Direktori i članovi uprave: Boško Dolenac,  zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Poslovna banka: Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN račun: HR3223400091100131264

 

 

 

Informacije o uvjetima

Ovaj dokument određuje uvjete i odredbe korištenja ovih internetskih stranica te uvjete kupovine proizvoda i usluga na ovoj internetskoj stranici („Uvjeti i odredbe“).
Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o obveznim odnosima te ostali primjenjivi propisi Republike Hrvatske.
Prije početka procesa sastavljanja internetske narudžbe, tj. kupovine, potrebno je pažljivo pročitati ove Uvjete i odredbe te se s njima upoznati.
Kupac je dužan provjeriti uvjete u odgovarajućim poglavljima prije svake narudžbe jer se promjene mogu dogoditi između posjeta internetskoj trgovini. Ovi Uvjeti i odredbe propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje internetskih stranica od strane kupaca.
Korištenjem ovih internetskih stranica smatra se da su korisnici upoznati i u cijelosti suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje internetskih stranica u skladu s njima. Bilo kakva izmjena ili ukidanje uvjeta i pravila korištenja stupit će na snagu u trenutku objave istih na internetskim stranicama, osim ako ne bude drugačije određeno.

 1. PRAVNE ODREDBE

1.1 Ove internet stranice sadrže informacije o proizvodima i uslugama koje nudi tvrtka Dolenac promet d.o.o.,  te služe kao elektroničko prodajno mjesto tvrtke . Dolenac promet d.o.o ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale uporabom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene.
1.2. Dolenac promet d.o.o se obvezuje primjenjivati sve razumne mjere sigurnosti u svrhu zaštite interesa Korisnika usluga i sprječavanje eventualnih zlouporaba.
1.3 Transakcije plaćanja kreditnim/debitnim karticama obavljaju se preko CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.
1.4 Dolenac promet d.o.o  ne može se smatrati odgovornim za zlouporabe za koje se ne može utvrditi da su nastale kao posljedica tehničko-sigurnosnog propusta sustava Internet trgovine ili propusta djelatnika .Ulažemo razumne napore u održavanju informacija na ovim stranicama ažurnim i točnim. Međutim, zbog dinamičnosti tržišta moguće su u manjem broju slučajeva odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na internet stranicama. Dolenac promet d.o.o se obvezuje u svakom takvom slučaju razmotriti specifičnu situaciju te ponuditi kupcu varijante rješenja.
1.5 Fotografije proizvoda su samo ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. Ukoliko trebate detaljnije informacije kontaktirajte nas na email info@dolenac-promet.hr u radnom vremenu. Dolenac promet d.o.o  poduzima maksimalne napore kako bi se osiguralo da su informacije o oznakama točne, ali ne preuzima odgovornost za netočne informacije dobivene od strane dobavljača.

1.6 Dostupnost artikala na našim stranicama je uglavnom točna. Ažuriranje lagera vrši se svakodnevno .
Postoji mogućnost da određeni artikal bude prikazan kao dostupan i da ga je moguće naručiti ali da u stvarnosti zbog nekog razloga (prodan, greška u sistemu) više nije dostupan na skladištu. Takve situacije su izvanredne i rijetke ali moguće.
1.7 U slučaju da naručenog artikla nemamo više na skladištu, kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku, te Vam ponuditi opciju čekanja dolaska artikla ili zamjenu za drugi odgovarajući artikl ako naručenog artikla više nema. Ako se ne slažete sa ponuđenim opcijama stornirat ćemo Vašu narudžbu i napraviti povrat novca u punom iznosu ukoliko je već izvršena uplata sa strane kupca, te u tom slučaju Dolenac promet d.o.o ne snosi nikakvu odgovornost.
1.8 Ako dođe do promijene cijene u trenutku obrade narudžbe zbog promijene nabavne cijene kod dobavljača ili greške u sustavu, odmah ćemo Vas o tome obavijestiti i ponuditi Vam novu cijenu. Ako se ne slažete sa novom cijenom stornirat ćemo Vašu narudžbu i napraviti povrat novca u punom iznosu ukoliko je već izvršena uplata sa strane kupca, te u tom slučaju Dolenac promet d.o.o ne snosi nikakvu odgovornost.
1.9 Zadržavamo pravo ne isporučiti robu na temelju narudžbi s nepotpunim i/ili netočnim podacima ili ako postoji sumnja na zlouporabu.
1.10 Tvrtka Dolenac promet d.o.o ., distributer je (a ne izdavač ili proizvođač) sadržaja koji pribavljaju treće strane, korisnici i kupci. Te tvrtka  ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.
1.11 Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku Dolenac promet d.o.o , od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.
1.12 Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica korisnik ili kupac pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

 1. JAMSTVO PRIVATNOSTI

2.1 Dolenac promet d.o.o. obavezuje se čuvati privatnost i tajnost osobnih podataka svih naših kupaca, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, NN103-2003-06-26. kao i svi djelatnici Dolenac promet d.o.o . i poslovni partneri ugovorno su obvezni poštivati načela zaštite privatnosti i tajnosti podataka.
2.2 Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i informiramo kupce o načinu njihova korištenja.
2.3 Osobni podaci kupaca pohranjeni u informacijskom sustavu Dolenac promet d.o.o. čuvaju se na sigurnom poslužitelju i dostupni su samo djelatnicima Dolenac promet d.o.o. kojima su ti podaci nužni za pružanje kvalitetne usluge našim kupcima.
2.4 Uporaba podataka ograničena je na komunikaciju s kupcima u svrhu obavljanja prodajnih transakcija, te obavješćivanje korisnika o novostima i pogodnostima koje su im dostupne putem internet trgovine.
2.5 Dolenac promet d.o.o  jamči da osobni podaci korisnika internet trgovine neće nikada biti dani na uvid i uporabu trećoj strani, bez prethodne izričite privole korisnika. Od ovoga se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne državne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga. Slanjem narudžbi kontakt obrasca potvrđujete točnost i potpunost u obrascu navedenih podataka te dajete izričitu suglasnost da Dolenac promet d.o.o. može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati osobne podatke naznačene u obrascu za potrebe vlastitih evidencija i pružanja usluga obavješćivanja o novim proizvodima i uslugama.
2.6 Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internetskim stranicama, Kupac i korisnik daje poduzeću Dolenac promet d.o.o.  pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu dozvoljenu svrhu.

 1. OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

3.1 Sukladno čl. 10. st. 1., st 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga uz predočenje računa mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Dolenac promet d.o.o. Nazorova 22, 44250 Petrinja ili na e-mail info@dolenac-promet.hr

3.2 Odgovor na Vaš prigovor dati ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora. Na prigovoru obavezno navesti ime i prezime, adresu ili email za dostavu odgovora, te broj računa.

 1. ONLINE RIJEŠAVANJE SPOROVA – Direktiva o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova

4.1 Posebnom regulativom Europske unije, od 15.2.2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju bit će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje .
To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.  Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

 1. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

5.1 Materijalne nedostatke rješavamo sukladno Zakonu o obveznim odnosima koja je po hrvatskom zakonodavstvu reguliran člancima 400. do 422. Zakona o obveznim odnosima (“Narodne novine”, broj: 35/05., 41/08., 125/11.), koji je usklađen sa Direktivom 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o nekim aspektima prodaje robe široke potrošnje i popratnim jamstvima.

5.2 odgovornost postoji u slučaju nedostatka bilo koje vrste proizvoda

5.3 u slučaju kvara ili nedostatka, obratite se trgovcu, jer trgovac odgovara za te nedostatke

5.4 ukoliko uočite kvar ili nedostatak na proizvodu, da biste ostvarili pravo na pozivanje na odgovornost za materijalne nedostatke, imate rok od 2 mjeseca otkako ste ustanovili kvar da o kvaru obavijestite trgovca

5.5 u cijeloj EU vrijedi rok od minimalno 2 godine za vrijeme kojih se, kao potrošač, možete pozvati na odgovornost za materijalne nedostatke, ukoliko ste u roku obavijestili trgovca o nedostatku

 1. JAMSTVO ZA ISPRAVNOST PRODANE STVARI (GARANCIJA)

6.1 u hrvatskom zakonodavstvu regulirano je člancima 423. do 429. Zakona o obveznim odnosima

6.2 odgovornost iz garancije postoji samo u slučajevima kada je za određeni proizvod izdan jamstveni list

6.3 u slučaju kvara, obratite se onome tko je izdao jamstveni list (najčešće se radi o proizvođaču)

6.4 ukoliko uočite kvar na proizvodu pod garancijom, kvar možete prijaviti tijekom trajanja garancije (trajanje garancije jedna je od obveznih stavaka u jamstvenom listu)

 1. POVRAT NEODGOVARAJUĆE ILI OŠTEĆENE ROBE

7.1 Kupac ima pravo na povrat robe u slučaju da je dostavljena roba neodgovarajuća ili oštećena.

7.2 Uvjeti za ostvarenje prava na povrat robe:

7.2.1 Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom djelatniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja te o tome odmah obavijestiti Dolenac promet d.o.o.

7.2.2 Ukoliko kupac ispostavi da je dostavljena roba neodgovarajuća od naručene robe dužan je u roku 14 dana od primitka o tome pismeno obavijestiti Dolenac promet d.o.o putem e-pošte na info@dolenac-promet.hr

7.3 Ukoliko se utvrdi da je uistinu isporučena neodgovarajuća ili oštećena roba, Dolenac promet d.o.o  će u dogovoru s kupcem u najkraćem mogućem roku izvršiti zamjenu naručene robe ili povrat novca. U prilogu mora biti kopija računa.
7.4 Neodgovarajući proizvodi, koje kupac vraća na zamjenu, moraju biti neupotrebljeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži.

 1. ZAMJENA KRIVO NARUČENE ROBE

8.1 Kupac ima pravo na zamjenu naručene robe koju je krivo naručio.
8.2 Uvjeti za ostvarenje zamjene naručene robe:

8.2.1 Kupac je dužan u najkraćem mogućem roku a najkasnije 14 dana nakon primitka naručene robe, obavijestiti Dolenac promet d.o.o . da želi zamijeniti naručenu robu i to pismeno putem e-pošte na info@dolenac-promet.hr

Roba se može zamijeniti na način da kupac o svom trošku pošalje nazad naručenu robu na adresu  Dolenac promet d.o.o. Nazorova 22, 44250 Petrinja

8.2.2 Kupac treba poslati novu narudžbu za novu robu. Kada Dolenac promet  d.o.o. zaprimi novu narudžbu, novu robu će poslati isti dan nakon što zaprimi vraćenu robu.

8.2.3 Neodgovarajući proizvodi, koje kupac vraća na zamjenu, moraju biti neupotrebljeni neoštećeni i u originalnoj ambalaži.

8.3 Razlika novca i trošak dostave:

8.3.1 Kupac snosi troškove dostave za povrat robe i za primitak nove robe. Ukoliko nova naručena roba bude skuplja nego roba koja se vraća, tada je kupac dužan uplatiti razliku. Ukoliko nova naručena roba bude jeftinija od robe koja se vraća, tada će Dolenac promet d.o.o . uplatiti razliku viška na žiro-račun od kupca umanjenu za troškove dostave.

 1. POVRAT NARUČENE ROBE BEZ RAZLOGA (Pravo na jednostrani raskid ugovora)

9.1 Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.
9.2 Povrat robe moguć je u roku od 14 dana od dana primitka robe kupljene putem Dolenac promet d.o.o internet prodavaonice ne navodeći za to razlog, sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14).
9.3 Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete ispuniti ovdje
9.4 U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača.  Povrat robe kupac mora izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je poslan zahtjev za jednostrani raskid ugovora.
9.6 Roba koju kupac vraća, mora biti neupotrebljena, neoštećena i u originalnoj ambalaži.

Povrat novca i trošak dostave:
9.7 Nakon što roba bude vraćena Dolenac promet d.o.o . će u potpunosti vratiti plaćeni iznos naručene robe na isti način plaćanja kako je kupac izvršio plaćanje robe prilikom narudžbe osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja.
9.8 Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
9.9 Kupac sam snosi troškove dostave za povrat robe.

9.10 Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora
Članak 79. stavak 3.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

 1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
 4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
 8. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
 9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
 11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi
 12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
 13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

 

Roba se kupcu dostavlja do ulaza u stambeni objekt, prema prethodnom dogovoru. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi pošiljku do ulaznih vrata stana, već samo do ulaza u zgradu. Prilaz do ulaza stambenog objekta treba biti slobodan , u suprotnom će dostavljač izvršiti dostavu do najbliže točke na kojoj je istovar moguć.
Dostava se vrši samo na teritoriju Republike Hrvatske . Proizvodi koji su plaćeni, biti će isporučeni kupcu u roku od 2 do 7 radna dana od kada je izvršena uplata, a u vremenu u kojem dostavna služba obavlja svoju dostavnu djelatnost. Vikendi i blagdani se ne uračunavaju u rok isporuke. Isporuka na otoke se obavlja po planu dostavljača u roku od 7 do 10 radnih dana.
U slučaju da prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti proizvod u navedenom roku, o tome će obavijestiti kupca radi dogovora o novom terminu isporuke. Naručeni proizvodi će biti složeni i zapakirani na način da se manipulacijama kod transporta ne mogu oštetiti.

 1. DOSTAVA NARUČENE ROBE

10.1 Adresa dostave može biti adresa prebivališta,  odnosno sjedište tvrtke ili   kupca ili po želji
10.2 Za točnost podataka o dostavi, adresi i kontakt telefonu odgovoran je isključivo kupac, odnosno naručitelj.
10.3  Dolenac promet d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju netočnih podataka niti posljedica koje eventualno to može prouzročiti.
10.4 Prilikom dostave, uz kupljeni Proizvod, Kupac dobiva sve potrebne isprave koje prate Proizvod (korisnički priručnik, jamstveni list, izjavu o sukladnosti proizvoda, račun te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati.
10.5 Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je Proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja i da je kupac preuzeo sve potrebne isprave koje prate proizvod.

 1. CIJENE

11.1 Sve cijene su izražene u hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn), i uključuju PDV.
11.2  Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno.
11.3 Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor.
Takve situacije su izvanredne i za njih se Dolenac promet d.o.o . unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.
11.4 Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za Online kupovinu.
11.5 Prodavatelj je ovlašten u svakom trenutku odrediti rasprodaju, sniženje, dnevnu ili tjednu akcijsku prodaju za pojedini Proizvod, grupu Proizvoda i/ili za sve Proizvode…
11.6 Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe. Kod akcijske prodaje, napominjemo da je prodaja proizvoda koji su na akciji ograničena. Kupcima se može osigurati ograničena količina proizvoda, odnosno količina dovoljna za kućnu upotrebu Kupca.
11.9 Postoji mogućnost da npr. trenutačno bude jedna cijena a nakon par minuta bude sasvim druga cijena. Razlog tome je što se lager lista i cjenik stalno ažuriraju a robu nabavljamo od više različitih dobavljača po različitim nabavnim cijenama na koje ne možemo utjecati. Ako dođe do promijene cijene u trenutku obrade narudžbe, kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku i ponuditi Vam novu cijenu. Ako se ne slažete sa novom cijenom stornirat ćemo Vašu narudžbu i napraviti povrat novca u punom iznosu ukoliko je već izvršena uplata sa strane kupca, te u tom slučaju Dolenac promet d.o.o ne snosi nikakvu odgovornost.

 1. DOSTUPNOST

12.1 Dostupnost artikala na našim stranicama je uglavnom točna. Ažuriranje lagera vršimo svakodnevno.
12.2 Dolenac promet d.o.o . prodaje robu sa svojeg skladšta i skladišta dobavljača. Robu dostavljamo sa svojih skladišta u Petrinji te različitih adresa skladišta od dobavljača u Hrvatskoj.
12.3 Uz svaki artikal naveden je predviđeni rok isporuke. Isporuka sa skladišta iz Hrvatske je uglavnom 1 do 7 radna dana. Konačni rok isporuke ovisi vremenskim uvjetima i tehničkim mogućnostima dostavne službe.  U slučaju prekoračenja roka isporuke od strane dostavnih službi ne obavještavamo kupce te ne odgovaramo za eventualna kašnjenja.
12.4 U pojedinačnim slučajevima moguće je da Dolenac promet d.o.o neke od naručenih proizvoda neće moći isporučiti premda je u trenutku narudžbe pisalo da je dostupan. Razlog može biti da su neki od proizvoda iz ponude u potpunosti ili djelomice rasprodani ili da je došlo do tehničke greške u bazi podataka internet trgovine ili kod dobavljača.
12.5 U slučaju da naručeni artikal / proizvod ne možemo isporučiti kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku, te Vam ponuditi opciju čekanja dolaska artikla ili zamjenu za drugi odgovarajući artikl ako naručenog artikla više nema kod nijednog dobavljača. Ako se ne slažete sa ponuđenim opcijama stornirat ćemo Vašu narudžbu i napraviti povrat novca u punom iznosu ukoliko je već izvršena uplata sa strane kupca, te u tom slučaju Dolenac promet d.o.o . ne snosi nikakvu odgovornost.

 1. UVJETI PLAĆANJA

13.1 Naručene proizvode i dostavu, kupac će platiti prema modelu kojeg sam izabere tijekom ispunjavanja obrasca narudžbe.
13.2  Dolenac promet d.o.o. kupcima omogućava plaćanje karticama jednokratno i na rate, transakcijsko plaćanje virmanom ili uplatnicom putem internet bankarstva.
13.3 Prilikom plaćanja karticama za autorizaciju koristimo CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kad ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg internet preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici.
13.4 Ako se dogodi da zbog nekog razloga nismo u mogućnosti isporučiti naručenu robu ili je došlo do greške u prikazu cijene odmah ćemo stornirati narudžbu te kontaktirati kupca i napraviti povrat novca u punom iznosu kupcu ukoliko je već izvršena uplata sa strane kupca, te u tom slučaju Dolenac promet d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost.
13.5 Za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo

 1. PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

14.1 Internet domena www.dolenac-promet.hr je registrirana domena tvrtke Dolenac promet d.o.o. , te je u skladu sa pravilima o privatnosti i intelektualnom vlasništvu i u  potpunosti je isključivo vlasništvo tvrtke Dolenac promet d.o.o .
14.3 Upotreba sadržaja ove internetske stranice/domene bez izričitog pristanka tvrtke Dolenac promet d.o.o nije u skladu s propisima koji reguliraju zaštitu intelektualnog vlasništva.

 1. UGOVOR SKLOPLJEN NA DALJINU

15.1 Ugovor sklopljen na daljinu je ugovor sklopljen između tvrtke Dolenac promet d.o.o i kupca.
15.2 Potvrda narudžbe ne znači sklopljen ugovor na daljinu između kupca i tvrtke Dolenac promet d.o.o
15.3 Ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu između kupca i tvrtke Dolenac promet d.o.o.  sklapa se sa izdavanjem računa.
15.4 Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen na daljinu u roku od 14 dana ne navodeći za to razlog, sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14).

OPĆE ODREDBE

Tvrtka   Dolenac promet d.o.o . zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Tvrtka Dolenac promet d.o.o zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje gore navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje korisnike i kupce da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene. Pažljivo postupanje sa Vašim osobnim podatcima kao dio kupovine preko internet stranice nam je od iznimne važnosti. Želimo da imate povjerenja da su vaši podatci sigurni i osigurani kod nas i da imate uvid u način na koji mi te podatke koristimo i što sve poduzimamo da bismo ih što bolje zaštitili.

IZJAVA O POVJERLJIVOSTI PODATAKA

Ova izjava o povjerljivosti je sastavni dio Uvjeta poslovanja Dolenac promet d.o.o . Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su korištenjem stranice www.dolenac-promet.hr prikupljeni i pohranjeni u bazama podataka Dolenac promet d.o.o  sa ciljem zaštite privatnosti svojih kupaca.
Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može se obratiti voditelju obrade na e-mail adresu: martina@dolenac-promet.hr
Upućuju se Korisnici da pažljivo pročitaju ovu Izjavu o povjerljivosti podataka i da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koji podaci se  prikupljaju  i kako ih se koristi.

Ukoliko se Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo Korisnika   da napusti stranicu  te da ne pristupa i ne koristi internetsku stranicu www.dolenac-promet.hr
Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici.

Svaki Korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane Korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti.

PRIKUPLJANJE I OBRADA

Dolenac promet d.o.o.  prikuplja i obrađuje osobne podatke kako bi se provela sigurna provjera autentičnosti Korisnika koji pristupa na Dolenac promet d.o.o. internet stranicu i proveo proces obrade web narudžbe. Svrha i legitimni interes prikuplja i obrade osobnih podataka je realizacija web narudžbe tj. sklapanje ugovora o prodaji na daljinu te se bez osobnih podataka isti ne može izvršiti. U svrhu obrade web narudžbe, trebat ćete nam proslijediti: ime, prezime, adresa, telefon, e-mail adresa. Za R1 račune potrebno je dodatno dostaviti naziv poduzeća, OIB, adresa sjedište.
Podatci se prikupljaju i prikazuju u našem internom sustavu kojemu pristup imaju samo ovlašteni djelatnici. Obrada narudžbe sastoji se od daljnjeg naručivanja proizvoda od dobavljača i izrade potrebne dokumentacije. Osobni podatci kupca unose se u program i na račun te se proslijeđuju skladištaru koji robu otprema prema dostavnoj službi skupa sa računom koji se nalazi u kuverti sa imenom, prezimenom, adresom I kontakt brojem kupca.

Pružatelj usluga distribucije robe koji je s Dolenac promet d.o.o. u trajnom ugovornom odnosu, također može od Korisnika zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu odnosno zatražiti suglasnost za skeniranje osobne iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe od strane Korisnika a sve u svrhu evidencije o tome tko je preuzeo paket te prilaganja tog dokumenta Evidenciji kupaca kataloške prodaje.

Sljedeće podatke Dolenac promet d.o.o.  može koristiti za slanje obavijesti o statusu narudžbe: Vaša e-mail adresa, telefonski broj, ime i prezime, broj narudžbe, proizvodi u narudžbi i iznos narudžbe.

Dolenac promet d.o.o. neće dijeliti osobne podatke korisnika ili kupca s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju. Smatra se da je klikom na pošalji narudžbu i primitkom elektroničke potvrde narudžbe putem e-maila (e-pošte) ili sms-a (SMS poruka) kupac pristao na prihvat Općih uvjeta poslovanja odnosno ove Izjave o povjerljivosti podrazumijeva da je korisnik ili kupac dao privolu za prikupljanje, obradu i podjelu osobnih podataka korisnika / kupca u svrhu realizacije procesa kupovine.

PROSLIJEĐIVANJE PODATAKA

Dolenac promet d.o.o. može podijeliti osobne podatke korisnika ili kupca s:

 • Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte
 • Pružateljima usluga servisa ili ovlaštenog montažnog partnera koje je odabrao kupac za dostavu naručenih proizvoda u svrhu realizacije usluge montaže proizvoda od strane servisa.
 • Dobavljačem na području Hrvatske koji proizvode šalje direktno na adresu kupca koji je ovlastio Dolenac promet d.o.o. da prodaje njegove proizvode krajnjem kupcu u kojem slučaju prodavatelj koji isporučuje robu mora imati podatke o kupcu i to osobne podatke kupca ime, prezime, adresa, mobitel. U slučaju reklamacije kupac je dužan dati svoje ime, prezime, adresu i kontakt broj koji se prosljeđuju dobavljaču.
 • Krajnjim dobavljačima ili proizvođačima ako kupac sudjeluje u nekoj od promotivnih ponuda kako bi se uspjela ostvariti pogodnost.

IZMJENA I BRISANJE

Korisnik ili kupac može promijeniti ili tražiti da se brišu iz evidencije bilo koji od svojih osobnih podataka slanjem e-mail poruke na  martina@dolenac-promet.hr  U toj e-mail poruci Korisnik ili kupac treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti/promijeniti/izbrisati.

 

SIGURNOSNE MJERE

Zaštitu podataka Dolenac promet d.o.o. uzima ozbiljno i poduzete su dostupne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Dolenac promet d.o.o.  provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice www.dolenac-promet.hr te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.
Maloljetnici mlađi od 16. godina ne smiju koristiti Dolenac promet d.o.o. internetsku stranicu. Dolenac promet d.o.o. ne prikuplja ili zadržava informacije od bilo koga tko je mlađi od 16. godina te stoga ni jedan dio ovih Internetskih stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16. godina.

Dolenac promet d.o.o.